ویدئو: بزرگداشت محمد امین میرفندرسکی

با ما همراه باشید در معرفی مختصر زنده یاد محمد امین میرفندرسکی:

این ویدئو بخشهایی از فیلم مسندی است که پس از درگذشت دکتر میرفندرسکی برای اولین مراسم بزرگداشت ایشان و اولین سالروز گفتمان معماری در سال 1388 تهیه شده بود...