معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی عمران و معماری هشت سال دفاع مقدس

 

مقوله جنگ و دفاع از مرزهای هر کشوری، موضوعی است که پرداختن به آن از دو جنبه حائز اهمیت می باشد. از جان گذشتگی و رشادت های گروهی از مردمان یک کشور از هر قشر و از هر قوم و مذهبی، یک جنبه دارد و مهندسی جنگ و چگونگی ساخت مستحدثات جنگی (ابزاری و ساختمانی) بصورت بهره برداری در خطوط مقدم و یا بصورت پشتیبانی در دور از مرزها و در داخل شهرهای آن کشور، جنبه ای دیگر قضیه می باشد.

"موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر" با پشتیبانی انجمن مفاخر معماری ایران، تلاش می کند تا با شناسایی و معرفی شرکت ها و اشخاص موثر و فعال در زمینه عمران و معماری هشت سال دفاع مقدس، علاوه بر ثبت عملکرد مجموعه مهندسی کشور در پیشبرد اهداف دفاع مقدس و مقابله با عوارض و کاهش آسیب های ناشی از جنگ، نسبت به معرفی پروژه های انجام شده در حوزه های عمران –معماری و حتی تاسیساتی موثر در آن دوران، با انجام مصاحبه های حضوری با کلیه دست اندرکاران، اعم از طراحان –مجریان-بهره برداران و در صورت امکان، دوران پس از خاتمه جنگ، تاریخ شفاهی از عملکرد جامعه مهندسی کشور ثبت و بصورت آرشیوی منسجم جهت استفاده آیندگان فراهم آورد. تاریخ شفاهی تهیه شده جدا از نحوه اجرا و چگونگی اجرا، ناگفته های مرتبط با پروژه های مختلف را بیان و ثبت خواهد نمود.

رده بندی مقاله: