معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه ملی(شهید بهشتی)

معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه ملی(شهید بهشتی)

دانشگاه ها و موسسات آموزشی در ایران از سابقه ای طولانی برخوردار بوده که جدا از سابقه فرهنگی و علمی خود، پذیرای دانشجویان و اساتیدی بودند که از بدو تاسیس تا به امروز در این مراکز مشغول به تدریس و فراگیری علم و فنون مختلف بودند و هستند. اینان، گنجینه ای از اسرار و ناگفته های دوران حضورشان هستند که اگر به تصویر کشیده شوند، تاریخ شکل گیری و چگونگی سیر تحول و حرکت دانشگاه و موسسات آموزشی در طی دوران فعالیتشان را معرفی می کنند.

تاریخ شفاهی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) از جمله پروژه هایی است که به همت "موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر" و پشتیبانی "انجمن مفاخر معماری ایران "در حال انجام بوده و در تلاش است تا با مصاحبه حضوری از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های مختلف بصورت انفرادی و گاها، گروهی و حتی در صورت امکان از اهالی منطقه (ساکنین وکسبه ) از چگونگی شکل گیری دانشکده، روابط بین شاگرد-استاد، شاگردان با یکدیگر، نحوه و شیوه تدریس در هر دوره، فعالیت های گروهی داخل دانشکده و خارج از آن، عملکرد مجموعه مدیریت وقت دانشکده و نیز تاثیر دانشکده بر جامعه و روابط بین این دانشکده با سایر دانشکده های دوران خود، بتواند تاریخ دانشکده معماری وشهرسازی را ثبت کند تا آیندگان، چه مورخین آموزشی و چه علاقه مندان فرهنگی و فعال در حوزه معماری و شهرسازی، از این گنجینه بهره برداری نمایند.

رده بندی مقاله: