تاریخ کاخ گلستان شفاهی روایت می ‌شود

علیرضا قهاری در گفت ‌و‌ گو با ایسنا، اظهار کرد:‌ در تهیه این تاریخ شفاهی از اطلاعات کسانی که در مرمت و نگهداری بنای با ارزش کاخ گلستان از دهه 40 تا کنون نقش داشته‌اند،‌ استفاده می‌ کنیم،‌ چون این بنا به دوران معاصر متعلق است و باید روند بازسازی،‌ مرمت و نگهداری از آن برای همیشه در تاریخ ثبت شود.

به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، علیرضا قهاری در گفت ‌و‌ گو با ایسنا، اظهار کرد:‌ در تهیه این تاریخ شفاهی از اطلاعات کسانی که در مرمت و نگهداری بنای با ارزش کاخ گلستان از دهه 40 تا کنون نقش داشته‌اند،‌ استفاده می‌ کنیم،‌ چون این بنا به دوران معاصر متعلق است و باید روند بازسازی،‌ مرمت و نگهداری از آن برای همیشه در تاریخ ثبت شود.

او وظیفه تاریخ شفاهی را جمع ‌آوری اسناد و مدارک توسط افراد آگاه در قید حیات با هدف سپردن آن‌ها به آیندگان دانست و گفت: تاریخ معاصر کاخ گلستان را بیشتر معماران شاخص دوره پهلوی اول و دوم در دل خود دارند، البته متاسفانه برخی از آنها مانند فروغی و غیایی - معمار مجلس - دیگر در قید حیات نیستند و نمی‌توانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم.

وی اساس تهیه تاریخ شفاهی را سال ‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم ارزیابی و اظهار کرد: با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، از بازماندگان آن در هر لباس و شخصیتی، مصاحبه‌هایی حتی با ضبط صدا انجام شد تا یک تاریخ شفاهی از جنگ جهانی دوم برای همیشه باقی بماند. پس از آن، هر گاه پژوهشگر یا محققی به مطلبی درباره جنگ جهانی دوم نیاز داشت، به این تاریخ شفاهی مراجعه می‌ کرد. این کار درباره کاخ گلستان نیز می‌ تواند انجام شود.

قهاری با اشاره به ثبت جهانی 16 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو،‌ گفت: تهیه نشدن تاریخ شفاهی برای این آثار در طول سال ‌های گذشته، یکی از مهمترین نقاط ضعف در زمینه رفتار با این آثار است.

او بیان کرد:‌ اگر هر کدام از منابعی که برای تهیه تاریخ شفاهی می‌توانیم از آنها استفاده کنیم،‌ از بین بروند، ما کم‌ کاری کرده‌ایم، چون دچار کمبود می ‌شویم و دیگر نمی ‌توانیم از اطلاعات و تجربیات آنها استفاده کنیم.

وی از دست رفتن معمارانی مانند «فروغی» و «غیایی» را که در مرمت و بازسازی کاخ گلستان نقش مهمی داشتند، کمبودهایی دانست که تاریخ شفاهی کاخ گلستان با آنها روبه ‌رو است و ادامه داد:‌ شاید یکی از وظایف رییس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تهیه تاریخی شفاهی، دست کم برای آثار ثبت جهانی‌شده‌ بتوان دانست تا کمتر در این زمینه کوتاهی کرده باشیم.

رییس هیات مدیره انجمن مفاخری معماری ایران افزود: طرح تهیه تاریخ شفاهی کاخ گلستان توسط موسسه «تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران» انجام می ‌شود

به نقل از خبرگزاری دانا

رده بندی مقاله: