موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر

اعضای هیات مدیره

 

 

اعضای همکار موسسه

به ترتیب حروف الفبا:

 • افشین اخلاص پور
 • پرهام ادیب پور
 • محمد اسدی
 • جلیل اولیاء
 • فرهاد آشوری
 • محدثه بهرامی
 • مهرداد بهمنی
 • علی اکبر بیاتی
 • ثریا بیرشک
 • حسین پر همت
 • غزاله خانی
 • زهرا خیری
 • عیسی ذکایی
 • اطلس سبحانی
 • اردشیر سیروس
 • شهریار سیروس
 • جلیل شاهی
 • عطیه شیری ورنامخواستی
 • ابوالحسن طالبیان
 • علی طاهری
 • پرویز طلایی
 • علیرضا عظیمی حسن آبادی
 • اصغر عمرانی
 • کارلین عیشو نژادیان
 • قمر فلاح
 • نرگس فلاح کیش
 • علیرضا کریمی کلور
 • نوید گنجی
 • الهه مایانی
 • اسکندر مختاری
 • بهروز مرباغی
 • عمید مسعودی
 • علی ملک فقیه مرزبان
 • فرامرز مهذب بلاغی
 • فرحان مهذب بلاغی
 • شهرو میرعبدالباقی کاشانی
 • ابوالحسن میرعمادی
 • ناهید هیبتی