پژوهش های تاریخ شفاهی

فهرست پروژه های جاری موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر :

تاریخ شفاهی ساختمان پلاسکو

پروژه تاریخ شفاهی ساختمان پلاسکو

اولین پروژه تاریخ شفاهی، به روش آنلاین و با برداشت از مخازن شبکه های اجتماعی اینترنتی، تمامی اتفاقات تصویری، از جمله فیلم و عکس، از واقعه آتش سوزی ساختمان، تا بهار 1396 ثبت و آرشیو شد و برای پژوهشگران قابل دسترسی است.

پروژه های جاری در موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران

پروژه های جاری در موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران

در اینجا کلیت پروژه های جاری در موسسه را به تخلیص بیان می داریم. برای بهبود هرچه بهتر کیفیت پروژه ها از همکاران و دوستان آگاه به هریک از پروژه ها، هرگونه پیشنهاد و انتقادی را پذیرا ایم.

 

انقلاب صنعتی با فاصله زمانی نسبتا" زیادی پس از تولد در غرب وارد ایران شد. طبق متون مندرج در کتاب‌ها، مهم‌ترن قدم در راه آشنایی ایرانیان با تمدن جدید و متعارف اروپایی در دوره قاجار برداشته شد. شکست‌های پی‌در‌پی از دولت روسیه به ایرانیان نشان داد که دیگر نمی‌توانند در گوشه‌ای از دنیا با سنن باستانی و کهن خود سرپا بمانند و باید خود را به ابزار تمدن جدید مسلح کنند. عباس‌میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه و وزیر مدبر او و میرزا بزرگ قائم مقام اول، در این زمینه تلاش زیادی انجام دادند.

تاریخ شفاهی کاخ گلستان

در تهیه این تاریخ شفاهی از اطلاعات کسانی که در مرمت و نگهداری بنای با ارزش کاخ گلستان از دهه 40 تا کنون نقش داشته‌اند،‌ استفاده می‌ کنیم،‌ چون این بنا به دوران معاصر متعلق است و باید روند بازسازی،‌ مرمت و نگهداری از آن برای همیشه در تاریخ ثبت شود.

تاریخ شفاهی محله منیریه تهران

تهران شهری با قدمتی بیش از صد سال است . از اوایل قرن بیستم گسترش شهر تهران اغاز و هنوز نیز ادامه دارد . اگر در زمانی که تهران پایتخت شده بود  ( اوایل قرن بیستم ) جمعیت ان تقریبا 200 هزار نفر بود ، افزایش جمعیت امروز که بیش از 15 ملیون ساکن تهران می باشد ضرورتا نه فقط به گسترش افقی و عمودی شهر انجامید بلکه نوع مسکن را نیز دگرگون کرد  از خانه های یک طبقه یا دو طبقه به اپارتمان سازی و در حال حاضر به برج سازی های عظیم انجامید . ان چه که امروزه به صورت خاطره ای باقی مانده است وجود محلات قدیمی در تهران می باشد .

تاریخ شفاهی محمد امین میرفندرسکی - گویی مردی اینجا بوده است

محمد امین میرفندرسکی،چهره ای محبوب از زمان دانشجویی خود در بین دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود. علت این محبوبیت در اخلاق او،در دست توانمند او و در دایره وسیع اطلاعات او بود.پس از قبول پست سرپرستی هنرهای زیبا،بنیان آموزش معماری در آن دانشکده را که از زمان افتتاح آن(قریب 40 سال، پیش از آن)متحول نشده بود را رفرم کرد.