تاریخ شفاهی ساختمان پلاسکو

پروژه تاریخ شفاهی ساختمان پلاسکو

اولین پروژه تاریخ شفاهی، به روش آنلاین و با برداشت از مخازن شبکه های اجتماعی اینترنتی، تمامی اتفاقات تصویری، از جمله فیلم و عکس، از واقعه آتش سوزی ساختمان، تا بهار 1396 ثبت و آرشیو شد و برای پژوهشگران قابل دسترسی است.

موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران