بیژن صفاری

متولد سال 1312، نقاش. او که بین سالهای 1344 تا 1356مشاور سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بود ، طراحی پارک دانشجو در تهران را نیز بر عهده داشت.
پدر: تیمسار سناتور محمدعلی صفاری

دوران زندگی:

او که بین سالهای 1344 تا 1356مشاور سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بود ، طراحی پارک دانشجو در تهران را نیز بر عهده داشت. همچنین از جمله مدیران فرهنگی و هنری دوره پهلوی و از نزدیکان فرح دیبا بود.

در کنار مارکو گریگوریان، سیراک ملکونیان، سهراب سپهری، پرویز تناولی و منوچهر شیبانی از اعضای «گروه هنرمندان معاصر» بود. همچنین سرپرستی و دبیری شورای کارگاه نمایش را نیز عهده دار بود.

انگیزه اصلی اش برای نقاشی یک کشش عاطفی به متریالهای در اختیار اوست؛ از جمله نوشت افزار، کاغذهای سفید، مداد رنگی‌ها، آبرنگ‌ها، و رنگهای اکرلیک و تأثیر رنگهای جامد و مایع بر سطح کاغذ.

مهمترین ویژگی آثارش رفتار با اشیا و روابط آنهاست. اشیای آشنا را در کنار یا بر روی هم تصویر می‌کند. تابلوهای او که بر روی هم بسیار جدی و دقیق اجرا شده‌اند، عمداً با نهادن اثر فنجان‌های قهوه و با کشیدن خطوطی«باطل کننده» آثاری راز آلود و پیچیده می شوند.

اثار استادانه بیژن صفاری در قلمرو آن «خطّ سوم» به شمس تبریزی که «نه خود خواندی نه دیگری» شبیه‌اند.این هنرمند ایرانی نقش زیادی در پرورش فکر رضا قاسمی داشته‌ است .

مسئوليت و مقام ها:

  • عضو گروه هنرمندان معاصر
  • مشاور سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران
  • طراح پارک دانشجو در تهران
  • مدیر فرهنگی و هنری دوره پهلوی
  • سرپرست و دبیر شورای کارگاه نمایش
  • استاد سابق دانشکده هنرهای تزئینی

منبع :‌ http://www.citytomb.com/wiki/view/Bijan_Saffari